Search This Blog

5.27.2011

Lagi mo lang tatandaan na sa bawat kaldero ay may nakalaang takip, tulad din sa pag-ibig. -@nielcabal

293652057_76288a87d7
Di ko yun kinaya. HAHAHA! Ganun ang advice! Panalo! :)

No comments: